Prawo do rodziny

Prawo do rodziny

Każde dziecko, nawet dziecko chore, ma prawo do kochającej rodziny. Tylko pobyt pod opieką kochających rodziców jest w stanie wynagrodzić tym dzieciom trudy związane z chorobą. Jednak nie wszyscy rodzice są w stanie poradzić sobie już nawet nie fizycznie ile psychicznie z chorobą dziecka. Stąd niektórzy z nich decydują się na oddanie dzieci pod opiekę specjalistycznych placówek. Troska o dzieci to dzisiaj główne zadanie nowoczesnej rodziny. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie medycyna i nowoczesna farmakologia pozwalają na bardzo zaawansowaną opieką nawet nad bardzo chorymi dziećmi. Ale wcale nie jest powiedziane, że wszyscy rodzice dobrze nadają się do tej roli. Niektóre młode małżeństwa na wieść o tym, że ich dziecko jest chore, kompletnie nie wiedzą jak sobie poradzić z takimi rewelacjami, panikują więc i niejednokrotnie podejmują tragiczne w skutkach decyzje o porzuceniu dziecka. Dlatego liczenie na to, że natura i instynkt macierzyński będą zawsze brały górę nie pozwalałoby na zapewnienie wszystkim noworodkom normalnych szans na przetrwanie. Dlatego prawo tak krajowe jak i międzynarodowe dzieciom i nieletnim daje specjalne gwarancje. Niemal w każdej sytuacji dobro dziecka ze względu na to, że jest ono całkowicie bezbronne i zależne od dobrej woli dorosłych, ma być traktowane priorytetowo i nawet podczas konfliktów zbrojnych troska o zdrowie dzieci musi być podstawą.