Powszechne ubezpieczenia zdrowotne

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne są z jednej strony poważnym obciążeniem budżetu państwa, z drugiej jednak strony powszechnym dobrodziejstwem dla społeczeństwa, w którym te powszechne ubezpieczenia obowiązują. W sytuacji braku systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego większa część społeczeństwa pozostała by bez możliwości leczenia, gdyż opłacanie składek przekraczałoby ich możliwości finansowe. Dla większości krajów utrzymanie odpowiedniego systemu zdrowotnego to lwia część całego budżetu. Dlatego w zależności od majętności danego kraju i innowacyjności gospodarki a także w zależności od tego, jaka polityka socjalna i zdrowotna dominuje, można spotkać się z bardzo różnymi sposobami rozwiązania tego problemu. Utrzymanie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, do której może przynależeć praktycznie każdy obywatel kraju i w żadnym szpitalu ani klinice nie odmówi się leczenia człowiekowi, który przyszedł z objawami, jest kosztowne. Opiera się więc na składkach płaconych prze ludzi pracujących, co jednak stanowi zdecydowanie zbyt mało, aby system ten mógł jakkolwiek funkcjonować. Większość brakującej sumy wypłaca więc państwo, ale w systemach, które z różnych przyczyn nie są sprawne zawsze dochodzi do swoistego wycieku pieniędzy. Administracja, złe decyzje kadrowe, przestarzałe rozwiązania, zbyt mała liczba profesjonalnie przygotowanych lekarzy, słaba infrastruktura – wszystko to podnosi koszty.