Powszechne ubezpieczenia zdrowotne

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne jest z jednej strony dobrodziejstwem dla mieszkańców kraju, w którym taki system działa, z drugiej jednak strony jest to bardzo poważne obciążenie dla budżetu państwa. System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego może nie jest system idealnym, ale zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych nawet osobom o bardzo niskich dochodach oraz osobom bezrobotnym. Utrzymywanie powszechnej opieki zdrowotnej jest wyjątkowo trudne w krajach, które nie mogą pochwalić się wystarczająco wysokim dochodem narodowym. Utrzymanie szpitali, finansowanie leków i rehabilitacji – wszystko to procesy dość kosztowne, szczególnie w dużym państwie. Dodatkowo bardzo nowoczesne urządzenia diagnostyczne oraz specjaliści najwyższej światowej klasy wymagają utrzymania i są to wyjątkowo wysokie koszty. Dlatego nowoczesna opieka zdrowotna jest jednocześnie kosztowna. A to oznacza, że kraje mające aspiracje na publiczne fundowanie leczenia obywatelom przeważnie ograniczają się do dość podstawowych zabiegów i wątpliwej jakości usług medycznych. Nie dziwi więc, że w wielu krajach z powodzeniem sprawdza się proces komercjalizacji rynku usług medycznych. Oddaje się tam udziały w rynku inwestorom i ludziom doskonale przekształcających wszystko w dobro prywatne. A gdy szpitale tak jak telewizje finansowane są z kapitału giełdowego, mogą natychmiast wejść na wyższy poziom jakości.