Posiadanie potomstwa i związane z tym obowiązki

Posiadanie potomstwa i związane z tym obowiązki

Posiadanie potomstwa to nie tylko obowiązek rodziców wobec dzieci, ale także dzieci wobec rodziców. Dzieci mają nie tylko obowiązek alimentacyjny wobec swoich rodziców pozostających w niedostatku, ale także obowiązek zapewnienia im opieki na stare lata. Nie zawsze obowiązek zapewnienia opieki rodzicom dzieci są w stanie wykonać osobiście. Społeczeństwo nie powinno jednak potępiać dzieci, którzy oddają swoich rodziców do domów opieki. Rodzice zawsze troszczą się o swoje dzieci i nie ma tak naprawdę znacznie dla nich, ile w tym momencie córka lub syn mają lat. Dlatego też rodzina pozwala przetrwać najtrudniejsze okresy, a do takich może dojść nagle w życiu każdego człowieka. Choroba może spaść na każdego członka rodziny zaskakując wszystkich nagłym objawieniem się w brutalnej postaci. Znaczenie rodziny dla takiego chorego jest wielkie i w zasadzie tylko dzięki pomocy bliskich krewnych można jakoś ten trudny okres przetrwać. Jednocześnie o dzieciach niemal zawsze mówi się jako o inwestycji na przyszłość i można zdecydowanie powiedzieć, że wszystkie siły i energia zainwestowane w ciągu życia bliskiej rodziny i własnych potomków kiedyś będzie potrzebna samym rodzicom, którzy naturalnie wraz z upływającym czasem wymagają sami coraz bardziej troskliwej opieki. Dobre wychowanie dzieci jest więc tutaj kluczem mającym zapewnić samym rodzicom spokój na stare lata. Dobrze wychowane dziecko chorego ojca czy matki nigdy nie opuści.