Ogromny postęp medycyny

Ogromny postęp medycyny

Ogromny postęp medycyny sprawił, że wiele chorób jesteśmy w stanie wyleczyć jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat. Aby te choroby były możliwe do wyleczenia jeszcze w okresie życia płodowego muszą zostać wcześnie rozpoznane. Dlatego tak ważną rolę w profilaktyce tych chorób odgrywają badania prenatalne, które są badaniami bezpiecznym dla życia dziecka i matki. Duża rolę odgrywa także stan zdrowia przyszłej mamy. Rodzina to przede wszystkim impuls naturalny, chęć przedłużenia gatunku i zadbania o to, aby geny skrzyżowane z najlepiej dobranym partnerem dały potomka, który de facto za kilkadziesiąt lat będzie mógł się odpłacić za dar życia, gdy rodzice wymagać będą pomocy lub opieki. Niestety chociaż średnia długość życia regularnie ulega wydłużeniu, nie wszędzie dzieci mają szansę przeżyć pierwsze dni po porodzie. W krajach trzeciego świata bardzo wciąż wysoka skala umieralności noworodków to dowód na to, że wiele jeszcze można poprawić i usprawnić w tematyce opieki zdrowotnej. Najpierw więc to na rodziców spada odpowiedzialność za zdrowie dziecka. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom dzisiaj rodzice spodziewający się dziecka aktywnie korzystają ze specjalistycznej wiedzy i profesjonalnych środków, jakie współczesna medycyna oferuje, przede wszystkim matkom. To od zdrowia ich organizmu zależy przecież jakość odporności dziecka. I chociaż nie ma jasnych reguł, choroby matki mogą poważnie na dziecko wpłynąć.