Obciążenie dla budżetu

Obciążenie dla budżetu

System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego obywateli jest bardzo poważnym obciążeniem dla budżetu państwa, szczególnie zaś dla państw z niezbyt wysokim dochodem narodowym. Jednak czy warto z niego rezygnować ograniczając wydatki z budżetu państwa, ale też ograniczając dostęp do może nie idealnej, ale jednak powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej? Dyskusje na ten temat toczą się regularnie w wielu krajach Koszty prowadzenia opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w kraju są wyjątkowo wysokie. Dlatego też niektóre partie polityczne po dojściu do władzy próbują zmienić całkowicie działanie służby zdrowia. To przeważnie nie jest możliwe bez diametralnych i fundamentalnych zmian, szczególnie co do finansowania tej dziedziny funkcjonowania państwa. Jednocześnie partie, za czasów których ludzie będą mieli wyjątkowe problemy z dostaniem się do lekarzy albo napotykać będą ciągłe perypetie finansowe przy próbie wykupienia leków przepisanych na receptę, mogą liczyć się z niemal natychmiastowym negatywnym odzewem od strony opinii publicznej. W Europie zdecydowanie dominuje przekonanie, że to państwo musi pokrywać wszelkie luki finansowe w opiece zdrowotnej a wystarczającym wkładem społeczeństwa w ten system są podatki. W zamian za regularne podatki oraz dodatkowe składki ubezpieczeniowe państwo powinno zapewnić nie tylko opiekę zdrowotną, ale także wysoki jej standard i odpowiedni poziom funkcjonowania.