O przeszczepie organów

O przeszczepie organów

Od kilkudziesięciu już lat niektóre choroby można wyleczyć jedynie poprzez przeszczep organów. Do takich chorób należą między innymi choroby nerek, które wymagają dializy. Przeszczepy nerek bardzo chętnie wykonuje się jako przeszczepy rodzinne. Przeszczep rodzinny oznacza, że potrzebny do przeszczepu organ pobierany jest od żyjącego członka rodziny pod warunkiem oczywiście zgodności tkankowej. W wielu przypadkach jedyną możliwością wyleczenia się z poważnej choroby jest dokonanie przeszczepu. Ale jak to bywa w medycynie, nawet najlepiej przeprowadzona operacja między wyjątkowo zgodnymi pacjentami nie gwarantuje przyjęcia przeszczepu. A odrzucenie przeszczepu w wielu przypadkach wiąże się ze śmiercią pacjenta. Dlatego też w przypadku choroby wyjątkowo pierwsze kroki w poszukiwaniu pomocy skierowane powinny być w stronę najbliższej rodziny pacjenta. Zgodność na poziomie komórkowym między dawcami pochodzącymi z jednej rodziny jest zdecydowanie dalej idąca, niż nawet najlepiej dopasowany dawca organów. Często też nie bez znaczenia jest, że na liście do przeszczepów czekają całe kolejki chorych, z których ogromna część nie będzie miała możliwości na znalezienie odpowiedniego dawcy a spora część jest zdyskwalifikowana przez swoje choroby i niskie szanse na sukces. Tutaj więc rodzina może uratować życie i to dosłownie. Zgodność dawcy z rodziny jest zwykle wystarczająca a reakcja natychmiastowa.